Izvozni dan: Kako poslovati s Turčijo!?

Izvozni dan: Kako poslovati s Turčijo!?


Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Lokacija: Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana

VAS ZANIMA, KAKO USPEŠNO POSLOVATI S SEDEMDESET MILIJONSKIM TURŠKIM TRGOM?

Organizatorja dogodka: Revija Start up Kapital in Slotur – slovensko turški poslovni klub!

Partnerji dogodka: Javna agencija SPIRIT Slovenija  – sektor za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij; SID, prva kreditna zavarovalnica d.d. in drugi partnerji. Kljub turbuletnim dogodkom v Turčiji v tem letu, posluje s turškim trgom cca 250 slovenskih podjetij, hkrati pa je Turčija za Slovenijo ena od treh prioritetnih držav – partneric v letu 2016! Na dogodku želimo predstaviti vpliv sedanjih razmer na gospodarsko poslovanje in perspektive za naprej – gosti dogodka bodo tudi kompetentni predstavniki iz Turčije. Gre za gospodarsko velesilo, ki ponuja slovenskim podjetjem številne priložnosti. S Turčijo imamo tudi odlične letalske povezave, devet  častnih konzulov v različnih mestih, pa je pripravljeno pomagati slovenskim podjetjem pri prodoru na turški trg. Trenutno s Turčijo že posluje, ali pa bi z njo želelo poslovati že več kot  250 slovenskih podjetij. Številni obiski turških gospodarskih delegacij v Sloveniji in tudi zadnji obisk častnih konzulov,  pa jasno kažejo tudi željo turškega gospodarstva po poslovanju s slovenskimi podjetji.

PROGRAM DOGODKA:

9.15 – 9.45

1. DEL

Kako lahko gospodarska diplomacija in druge inštitucije  pomagajo pri vstopu na turški trg, kakšne ugodnosti (informacije, izhodne delegacije, subvencioniranje sejemskih nastopov) ponuja oddelek za internacionalizacijo SPIRIT Slovenija, kako pomagajo izvoznikom druge institucije, kje dobiti prave informacije)

  • Predstavitev storitev javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike: kje dobiti poslovne informacije in nasvete o tujih trgih, kako pripraviti izvozni načrt, izvesti tržno raziskavo in se naučiti uspešno prodajati, kako do poslovnih kontaktov v tujini in finančnih spodbud za lažje poslovanje na tujih trgih? (mag. Mateja Gnidovec, SPIRIT Slovenija, javna agencija)
  • Kje dobiti prave informacije za prodor na turški trg? Kako vam lahko pri tem pomagajo slovenske in turške inštitucije, na koga se lahko obrnete? Kakšno podporo vam pri tem lahko nudi Slovensko – turški poslovni klub (Srečko Pirtovšek  – Slotur – Slovensko – turški poslovni klub)

9.45 – 10.45

2. DEL

Kako poslovati na turškem trgu v sedanjih razmerah

Zahit Saglik, predstavnik turške gospodarske zbornice DEIK in član  slovensko – turškega poslovnega sveta iz Istanbul;  Željko Puljič, predsednik slovensko – turškega poslovnega sveta in direktor podjetja Iskratel, ki je že dalj časa aktiven na turškem trgu.

  • Kako uspešno poslovati s Turčijo, kakšni so prvi koraki, kje dobiti prave informacije, kako se izogniti napakam in kakšne so perspektive slovenskih podjetij na turškem trgu  (predstavniki slovenskih podjetij, ki že poslujejo na turškem trgu, predstavniki gospodarske diplomacije in slovensko – turškega  poslovnega kluba)

10.45 – 11. 15

3. DEL

Kako se zavarovati pred valutnimi tveganji na turškem trgu,  in kako zavarovati terjatve do kupcev v Turčiji

  • Kako zavarovati terjatev do kupcev na turškem trgu v sedanjih razmerah in s tem doseči tudi izboljšanje kreditne sposobnosti in lažji dostop do financiranja (Nataša Arko, direktorica prodaje in marketinga SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d.)

11.15 – 12.30


MOŽNOST INDIVIDUALNEGA SVETOVANJA NA INFO TOČKAH
VSI UDELEŽENCI DOGODKA BODO PREJELI TUDI POSEBNO PRILOGO REVIJE START UP KAPITAL IZVOZNI TRGI NA TEMO TURČIJA!

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA!

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.