Poslovna konferenca v Istanbulu – INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Poslovna konferenca v Istanbulu – INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Slotur, Slovensko-turški poslovni klub, je 16. oktobra letos v Istanbulu s podporo Spirita, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, ter v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Ankari znova organiziral investicijsko konferenco na temo Investicijske priložnosti v Sloveniji in možnosti poslovnega sodelovanja med državama.

K sodelovanju so bili povabljeni tako slovenski ponudniki investicij kot tudi turški investitorji. Osnovni namen konference je bil predstaviti turškim investitorjem možnosti za investiranje v Sloveniji in dane ugodnosti. Investicijske konference se je udeležilo osem predstavnikov iz Slovenije: dr. Zoran Stamatovski iz Spirita, Božidar Pučnik iz Mariborske razvojne agencije, Primož Kristan iz Celje International, Nataša Berčan iz Remaxa, Aleš Pulko iz Pulko ventili Ruše, Andreja Hočevar in Sanja Hrastnik iz Proevent-Betterlif in predstavniki Sloturja. Na drugi strani je konferenco obiskalo petinpetdeset potencialnih turških investitorjev iz Istanbula, Ankare, Izmirja in Burse.

Po predstavitvi možnosti za investiranje v Sloveniji in konkretnih projektov so sledili B2B sestanki s pogovori. Zoran Stamatovski iz sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij Spirit je izčrpno in nazorno predstavil prednosti investiranja v Sloveniji, posamezni ponudniki investicij iz regij in podjetij pa konkretne projekte. Predstavitev je bila simultano prevajana v turški jezik, kar je dalo dogodku še posebno težo. Turški investitorji so zelo ugodno ocenili možnosti za investiranje v Sloveniji, nekateri so že bili v naši državi, kar nekaj pa jih na osnovi izpeljane konference načrtuje obisk Slovenije v prihodnosti. Slotur ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Spirita nadaljuje z aktivnostmi predstavljanja slovenske ponudbe investicijskih projektov. Aktivnosti slovenskega gospodarstva, prav tako promocijo slovenskega turizma na turškem trgu, podpira tudi slovenska diplomacija v Turčiji. Tako se je dogodka udeležil tudi slovenski veleposlanik v Ankari Igor Jukič.